Oznakowanie poziome
lepsze niż kiedykolwiek
Oznakowanie poziome
lepsze niż kiedykolwiek
Oznakowanie poziome
lepsze niż kiedykolwiek
Oferta
Parkingi i garaże

Parkingi i garaże

Parkingi oraz garaże wielopoziomowe, to miejsca, które bez właściwego oznakowania nie mogą funkcjonować. W tym wypadku ważna jest zgodność z powszechnie stosowanymi zasadami ruchu drogowego, aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcom oraz pieszym. Wszystkie znaki muszą być dobrze widoczne i precyzyjnie rozmieszczone – z troską o najdrobniejsze detale.

Oznakowanie parkingów i garaży

Planowanie oznakowania parkingów i garaży wymaga szczególnej uwagi. Miejsca te muszą być tak zaplanowane, aby poruszanie się po nich było sprawne i bezkolizyjne. Istotną funkcję pełnią poziome znaki w postaci strzałek wskazujących kierunek jazdy lub pasów oznaczających martwe pola. Poza tym trzeba pamiętać o dodatkowych, ważnych informacjach takich jak oznaczenie miejsc dla osób niepełnosprawnych czy pojazdów specjalnych.

Oznakowanie parkingów i garaży obejmuje:

  • malowanie miejsc parkingowych standardowych oraz specjalnych np.: dla osób niepełnosprawnych, matki z dzieckiem, stacji dokujących dla samochód elektrycznych, itp.,
  • numeracji pól parkingowych: pozioma w postaci malowanych znaków alfanumerycznych (cyfr, liter, znaków interpunkcyjnych) i pionowa w postaci malowanych na ścianach lub podwieszanych, naklejanych na ścianach lub słupach tablic PCV
  • pozioma i pionowa organizacja ruchu: strzałki, pasy, linie skrajne i rozdzielające,
  • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (lustra drogowe, progi podrzutowe, ograniczniki parkingowe itp.)
  • malowanie ostrzegawcze: pasy żółto-czarne na słupach, progach, krawędziach i przeniżeniach, itp.
  • oznakowanie stref i poziomów parkingu,
  • piktogramy, symbole, napisy i znaki BHP (również wg indywidualnego projektu Klienta),
  • malowanie grafik wielkoformatowych na ścianach.