Oznakowanie poziome
lepsze niż kiedykolwiek
Oznakowanie poziome
lepsze niż kiedykolwiek
Oznakowanie poziome
lepsze niż kiedykolwiek

Rodzaje oznakowania

Oznakowania poziome

Znakowanie poziome ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu i innych osób znajdujących się na drodze, usprawnienie ruchu pojazdów i ułatwienie korzystania z drogi. Znaki poziome mogą występować samodzielnie lub w powiązaniu ze znakami pionowymi. Umożliwiają one przekazywanie kierującym pojazdami informacji o przejrzystym sposobie prowadzenia ruchu, nawet tam, gdzie zastosowanie innego rodzaju oznakowania jest niewystarczające lub niemożliwe. Ze względu na grubość użytego materiału oznakowanie poziome dzieli się na oznakowanie grubo- i cienkowarstwowe.

Do oznakowania poziomego drogi, parkingu, hali, używamy własnych, profesjonalnych malowarek drogowych, obsługiwanych przez doświadczoną kadrę. Profesjonalne wyposażenie i profesjonalny zespół z wieloletnim doświadczeniem to gwarancja jakości.

Oznakowania cienkowarstwowe

Oznakowania cienkowarstwowe

Grubość oznakowania cienkowarstwowego mierzona na mokro wynosi od 0,3 mm do 0,8 mm. Do tego rodzaju oznakowania stosuje się farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne nakładane na mokro.

Oznakowanie cienkowarstwowe, przy użyciu jednoskładnikowych farb akrylowych rozpuszczalnikowych, to najbardziej popularna technologia, którą stosujemy do malowania parkingów czy dróg okołozakładowych. Położona warstwa farby szybko wysycha (od 20 do 40 minut) wskutek odparowania zawartych w niej rozpuszczalników.

To właśnie szybkość realizacji i gotowość do oddania do użytku w krótkim czasie jest jedną z głównych zalet tego rodzaju oznakowania. Do malowania linii na halach, magazynach, garażach stosujemy oznakowanie cienkowarstwowe chemoutwardzalne na bazie żywic epoksydowych lub poliuretanowych, które cechuje trwałość, odporność na ścieranie, łatwość utrzymania czystości. Czas schnięcia i utwardzenia powłoki wynosi od 12 do 24 godzin.

MDSq2xdBHDRQBMdz
Oznakowanie grubowarstwowe

Oznakowanie grubowarstwowe

Oznakowanie grubowarstwowe wykonuje się materiałami dającymi możliwość nakładania zdecydowanie grubszej powłoki od 0,9 mm do 3,5 mm. W porównaniu do technologii cienkowarstwowej wyróżnia je zdecydowanie dłuższa trwałość oraz lepsza widoczność.

Oznakowanie grubowarstwowe wykonywane jest przy uzyciu:

  • mas chemoutwardzalnych,
  • mas termoplastycznych,
  • materiałów prefabrykowanych, wśród których wyróżnia się między innymi taśmy nieprofilowane i profilowane.